Za nami pierwsze naloty nad południowo-wschodnią Wielkopolską. Susza sprzyja pojawianiu się wyróżników, a my z przyjemnością oddaliśmy się ich poszukiwaniom i fotografowaniu. Główne punkty na naszej mapie przelotu wytyczały grodziska w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego i Pleszewa – odwiedziliśmy znane nam obiekty, ale przyglądaliśmy się także temu co się dzieje wokół nich i pomiędzy nimi, zataczając kilka kółek wokół naszego obszaru badań. Jak to zwykle, najwyraźniej zarysowały się obiekty mocno zniszczone, pozbawione formy terenowej, co tym bardziej podnosi wartość poznawczą tej metody prospekcji, uzupełniając naszą skąpą wiedzę na ich temat. Kompleksom mniej czytelnym damy jeszcze kolejne szanse tego lata. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć!

Trasa naszych czerwcowych nalotów. Linią fioletową przestawiono zarysy powiatów pleszewskiego i ostrowskiego, które są główną przestrzenią naszych tegorocznych działań.
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Taczanowie Drugim – jeden z obiektów, który po żniwach będzie miejscem badań magnetycznych.
Krajobrazy południowo-wschodniej Wielkopolski.
Grodzisko w Grodzisku położone na wyniesieniu w starorzeczu Prosny.
Grodzisko. Wyjątkowy obiekt dwuczłonowy wzniesiony przez społeczności kultury łużyckiej, ponownie zaadaptowany we wczesnym średniowieczu.
Grodzisko na kaliskim Zawodziu, obecnie rezerwat archeologiczny. Centralny, bez wątpienia najważniejszy obiekt w regionie. Niektórzy badacze dopatrują się w tym miejscu jednej z kolebek Piastów, wysoko oceniając rolę ośrodka w formowaniu Państwa Polskiego. Pasy roślinności odzwierciedlają poszczególne etapy rozwoju obiektu. W centralnej części rekonstrukcja podmurza kolegiaty wniesionej przez Mieszka Starego. Miejsce ważne również z perspektywy rozwoju metodyki badawczej – to tutaj, w 1960 r., po raz pierwszy w Polsce zastosowano metody geofizyczne na potrzeby prospekcji archeologicznej!
Wyróżniki w rejonie Nowych Skalmierzyc.
Jeden z kilku obiektów nad rzeką Orlą, w Kuklinowie, być może znany Wam z nagłówka naszej strony internetowej.
Roztokowe paleokoryta w pobliżu Krotoszyna. Choć nie rysują się w topografii terenu, są wyraźnie czytelne w postaci wyróżników wegetacyjnych.
Kompleks obiektów w Nabyszycach – grodzisko wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczny gródek stożkowaty, zagadkowe założenie czworoboczne i kuszące osadniczo wyniesienie terenowe. Już niebawem będziemy prowadzili w tym miejscu dalsze, bardziej szczegółowe prace.
Grodzisko w Topoli Wielkiej. Na powierzchni od lat nie zarejestrowano ceramiki, podczas naszej wizytacji również nie znaleźliśmy nawet jednego ułamka. Obiekt wyraźnie rysuje się jednak w postaci wyróżników. Tymczasowa albo niedokończona konstrukcja?
Drugi obiekt w Topoli Wielkiej znajdujący się ok. 600 m od wspomnianego przed chwilą. Mocno zniszczony i trochę zaniedbany, choć wciąż wyróżniający się w krajobrazie.
Gródek na przedmieściach Ostrowia Wielkopolskiego, na Krępie, od lat przyciąga naszą uwagę szczególnie czytelnymi wyróżnikami wegetacyjnymi. Tutaj niczym odrysowany cyrklem. Po żniwach zajmiemy się nim bardziej szczegółowo.
Jeden z obiektów w pobliżu Wielowsi Klasztornej. Wczesnośredniowieczne założenie kilkuczłonowe, wyjątkowe w tej części Wielkopolski.
Meandrująca Prosna na wysokości Grabowa.
Wyróżniki w pobliżu Grabowa nad Prosną.
Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w pobliżu miejscowości Chlewo. Zdjęcia lotnicze od lat pokazują, że przestrzeń wokół obiektu jest równie interesująca co jego wnętrze.

Rekonesans lotniczy odbył się w ramach projektu „Nieinwazyjne rozpoznanie grodzisk południowo-wschodniej Wielkopolski – powiat pleszewski i ostrowski” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Projekt realizujemy we współpracy z Fundacja Ochrony Zabytków w Poznaniu. Pod swoimi skrzydłami nosił nas piękny Sirius od EagleWings.pl.

Pierwsze naloty nad południowo-wschodnią Wielkopolską
Tagi:                                            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *