Fundację Archeolodzy.org tworzy zespół badaczy prowadzących prace w dziedzinie archeologii. Jesteśmy ciekawi przeszłości, mając jednocześnie świadomość jak skomplikowane bywa jej poznanie, w oparciu o materialne pozostałości dawnych działań ludzkich. Uważamy, że minioną rzeczywistość najlepiej jest opisywać mając do dyspozycji możliwie dużą ilość informacji. Dlatego też staramy się pozycjonować na styku dyscyplin naukowych i specjalizować w badaniach wykorzystujących potencjał różnych źródeł danych, otwierając je tym samym dla dociekań archeologicznych.

Celem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju archeologii jako nauki, przede wszystkim w ujęciu interdyscyplinarnym. Prowadzimy w tym zakresie autorskie prace badawcze, współuczestniczymy w projektach kierowanych przez uniwersytety, fundacje, stowarzyszenia, firmy prywatne i instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego, jak również wspomagamy podobne inicjatywy. Korzystamy przy tym z rozbudowanego warsztatu analitycznego, wykraczającego poza horyzonty tradycyjnie pojmowanej archeologii i czerpiącego z rozkwitu metodyki, w oparciu o nowe zdobycze technologiczne.

Szczególną rolę widzimy także w upowszechnianiu wiedzy na temat prowadzenia wszechstronnych badań archeologicznych i ochrony dziedzictwa archeologicznego. Dostrzegając potrzebę działań edukacyjnych na tym polu, chcemy propagować stosowne postawy badawcze, służąc pomocą w zakresie doradztwa, szkoleń i warsztatów, jak również parając się działalnością wydawniczą.

Aby umożliwić realizację celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, zajmując się pracami w dziedzinie prospekcji nieinwazyjnych, badań wykopaliskowych i dokumentacji cyfrowej oraz szerokiego spektrum analiz specjalistycznych: antropologicznych, traseologicznych i technologicznych artefaktów kamiennych, ceramiki i geoarcheologicznych.

Wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, aniżeli zdolny byłby pojąć umysł człowieka, który stroniąc od eksperymentalnej nauki, pragnie się schronić w królestwie filozoficznego myślenia.

Stanisław Lem, "Okamgnienie"

NAJNOWSZE WPISY NA BLOGU

PROJEKTY W REALIZACJI

PROJEKTY ZREALIZOWANE

METODY