W tym roku wracamy na wielkopolskie grodziska! Otrzymaliśmy dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych 2023 na realizację projektu „Nieinwazyjna weryfikacja terenowa wybranych średniowiecznych założeń obronnych południowo-wschodniej Wielkopolski”. Nasza propozycja została bardzo dobrze oceniona plasując się na szczęśliwej siódmej pozycji. Bardzo dziękujemy i zabieramy się do pracy!

Projekt ten nie jest pełną kontynuacją działań z 2019 r., nieco zmieniły się bowiem cele programów ministerialnych, niemniej jednak będziemy starali się zachować spójne założenia metodyczne z pracami prowadzonymi przez nas wcześniej. Rezygnujemy z szerokiej prospekcji lotniczej, która nie wpisuje się zbyt dobrze w regulamin programu. Obiekty będziemy monitorować za pomocą dronów, za nami już pierwsze naloty – zdjęcia znajdziecie poniżej. Poszerzamy prospekcję geofizyczną o kolejną metodę – geoelektryczną. Jej podstawowym zadaniem będzie wskazanie fos, które zwykle słabo manifestują się w wynikach magnetyki. Do metod terenowych dołączyły także odwierty jako działania minimalnie-inwazyjne. Pomogą nam ustalić miąższość historycznych nawarstwień, a także ogólnie wspomogą interpretację geofizyki.

Mapa naszych działań. Białymi punktami oznaczono grodziska. Zielone badaliśmy w latach 2019-2020, czerwonymi będziemy zajmowali się w tym roku.
Mapa naszych działań. Białymi punktami oznaczono grodziska. Zielone badaliśmy w latach 2019-2020, czerwonymi będziemy zajmowali się w tym roku.

W ramach zaplanowanych działań osiem obiektów zostanie objętych naszym „pakietem krajobrazowym”, czyli opracowaniami archiwaliów, danych teledetekcyjnych, prospekcją geofizyczną, nalotami fotogrametrycznymi i odwiertami. To dość ambitny plan, ale pozwoli postawić zamykającą klamrę dla tego regionu. Alfabetycznie, będą to grodziska w Bralinie, Cekowie, Chlewie, Józefowie, Kamieniu, Starymgrodzie, Wielowsi i Zalesiu Wielkim. Obiekty te datowane są na różne fazy średniowiecza, są zróżnicowane pod względem rozmiarów, położenia i jak mniemamy – rozwiązań konstrukcyjnych.

Mamy też wspaniałych partnerów tegorocznych działań. Lokalnie działających archeologów i Fundację Ochrony Zabytków w Poznaniu, która jest stałym partnerem naszych wielkopolskich działań. 😉 Gratulujemy także wszystkim pozostałym beneficjentom programu, a szczególnie Koleżankom i Kolegom, którzy będą działali po sąsiedzku – opracowując skarb z Jastrzębnik, cmentarzysko ciałopalne w Zadowicach i kurhany z Tłokini Kościelnej! Wspaniale!

Link do pełnej listy rankingowej na stronach MKiDK: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych5

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Nieinwazyjna weryfikacja terenowa wybranych średniowiecznych założeń obronnych południowo-wschodniej Wielkopolski
Tagi:        

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *