[PL] W pobliżu miejscowości Taronik w Armenii trwają właśnie prace Metsamor Archaeological Mission, czyli zespołu archeologów z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski oraz Służby ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Muzeów Republiki Armenii.

Max, Maciej, Ararat, Bartington.

To kolejny sezon badań wykopaliskowych złożonego kompleksu osadniczego, którego historia osadnictwa sięga od chalkolitu. Dominującym elementem tego krajobrazu jest skaliste wzniesienie zwieńczone cyklopowymi murami cytadeli z epoki żelaza. Jego zbocza zajmuje zwarta, miejska zabudowa i obiekty wiązane z kultem. Pracami w tym miejscu kierują Krzysztof Jakubiak i Mateusz Iskra z UW. Równocześnie, na pobliskim cmentarzysku trwają prace zespołu ormiańskiego pod kierownictwem Ashota Piliposyana i Hasmik Simonyan, odkopującego kolejne, monumentalne grobowce z epoki brązu.

Ufortyfikowane wzgórze cytadeli, poniżej wykopaliska w obrębie miejskiej zabudowy. / The hilltop citadel with archaeological trenches below.

Naszym zadaniem było natomiast rozpoznanie wybranych obszarów w obrębie szerokiej doliny. Prace prowadziliśmy w miejscach w których spodziewaliśmy się pozostałości osadnictwa lub cmentarzysk. Samo wzgórze, ze względu właściwości tworzących je skał, nie stwarza dogodnych warunków do pomiarów magnetycznych.

…28, 29, 30!

Nasza (owocna!) praca dobiegła końca. Intensywny sezon zakończyliśmy wspinaczką na jeden z najwyższych szczytów Armenii, po czym szczęśliwie wróciliśmy do kraju. Dziękujemy za zaproszenie i miłe towarzystwo! Zespół wykopaliskowy ma przed sobą jeszcze dwa tygodnie prac – życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za kolejne odkrycia!

[ENG] Just outside Taronik, the Metsamor Archaeological Mission – a team of archaeologists from Polish Centre of Mediterranean Archaeology UW, the Archaeology Department of Warsaw University, and the Armenian Service For The Protection Of Historical Environment And Cultural Museum-Reservations – are in the middle of yet another excavation season.

Kamienne komory wyeksplorowanych grobowców chowają się powoli w zaroślach. / The stone chambers of the excavated tombs are slowly swallowed by vegetation.

The archaeologists are working amidst a vast complex of human settlement remains. It was first permanently settled during the Chalcolithic and is dominated by a rocky hill crowned by Iron Age cyclopean walls. The hillslopes are covered by a maze of dense, urban-style buildings, including cult structures. This is where the team led by Krzysztof Jakubiak and Mateusz Iskra from UW is excavating. At the same time and not far away, another team led by Ashot Piliposyan and Hasmik Simoyan is exposing a monumental Bronze Age burial chamber.

… 1000, 500, 100, 900.

We were tasked with surveying several interesting areas in the surrounding river plains, where remains of settlements or burials could be expected. The hill itself is not suitable for magnetic measurements, due to the properties of the rocks it is composed of.

Jezioro w kraterze góry Azhdahak. / The crater lake of Ahzdahak.

Our (fruitful!) work is done. The stay was short but intense, and we finished it by climbing one of the tallest mountains of Armenia. We are now back home and would like to thank everybody involved for the invitation and the lovely atmosphere! As the excavations are to go on for another two weeks, we would like to wish both teams good luck and some amazing finds! Fingers crossed! ?

Pozdrowienia z Armenii!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *