Fundację Archeolodzy.org tworzy zespół badaczy prowadzących prace w dziedzinie archeologii. Jesteśmy ciekawi przeszłości, mając jednocześnie świadomość jak skomplikowane bywa jej poznanie, w oparciu o materialne pozostałości dawnych działań ludzkich. Uważamy, że minioną rzeczywistość najlepiej jest opisywać mając do dyspozycji możliwie dużą ilość informacji. Dlatego też staramy się pozycjonować na styku dyscyplin naukowych i specjalizować w badaniach wykorzystujących potencjał różnych źródeł danych, otwierając je tym samym dla dociekań archeologicznych.

Celem działań Fundacji jest wspieranie rozwoju archeologii jako nauki, przede wszystkim w ujęciu interdyscyplinarnym. Prowadzimy w tym zakresie autorskie prace badawcze, współuczestniczymy w projektach kierowanych przez uniwersytety, fundacje, stowarzyszenia, firmy prywatne i instytucje zajmujące się ochroną dziedzictwa kulturowego, jak również wspomagamy podobne inicjatywy. Korzystamy przy tym z rozbudowanego warsztatu analitycznego, wykraczającego poza horyzonty tradycyjnie pojmowanej archeologii i czerpiącego z rozkwitu metodyki, w oparciu o nowe zdobycze technologiczne.

Szczególną rolę widzimy także w upowszechnianiu wiedzy na temat prowadzenia wszechstronnych badań archeologicznych i ochrony dziedzictwa archeologicznego. Dostrzegając potrzebę działań edukacyjnych na tym polu, chcemy propagować stosowne postawy badawcze, służąc pomocą w zakresie doradztwa, szkoleń i warsztatów, jak również parając się działalnością wydawniczą.

Aby umożliwić realizację celów statutowych, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, zajmując się pracami w dziedzinie prospekcji nieinwazyjnych, badań wykopaliskowych i dokumentacji cyfrowej oraz szerokiego spektrum analiz specjalistycznych: antropologicznych, traseologicznych i technologicznych artefaktów kamiennych, ceramiki i geoarcheologicznych.


Kim jesteśmy?

Zgranym zespołem naukowców pracujących razem od lat i otwartych na współpracę. Zbieżność zapatrywań na nasze miejsce w archeologii sprawiła, że postanowiliśmy działać pod jednym szyldem – Fundacji Archeolodzy.org. Traktujemy archeologię jako przygodę i dobrą zabawę, co nie oznacza, że nie robimy tego na poważnie.


Nasze cele

W skrócie – oczekujemy czegoś więcej. Zdroworozsądkowej nowej jakości. Maksimum informacji i minimum zniszczeń. Staramy się realizować badania w nurcie interdyscyplinarnym, czerpiąc z wielu źródeł informacji i współpracując ze specjalistami z różnych dziedzin. Lubimy też wyzwania i innowacje, gdyż technologia jest naszym sprzymierzeńcem, choć bywa niekiedy dość oporna.


Co robimy?

Dużo pracujemy. Interesujemy się różnymi nurtami badawczymi i metodami, które pozwalają nam uszczegółowić obraz przeszłości: archeologią krajobrazu i środowiskową, antropologia fizyczną i genetyką, mikromorfologią i gleboznawstwem, geofizyką i fotografią lotniczą, traseologią i archeologią eksperymentalną, informatyką i matematyką. Próbujemy je łączyć w różnych konfiguracjach.


Gdzie działamy?

Wspólnie, przede wszystkim na terytorium Polski, choć indywidualnie często uczestniczymy w projektach zagranicznych. Członkowie Fundacji byli (lub są) zaangażowani w badania prowadzone m.in. na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Izraelu, Egipcie, Sudanie czy Gujanie Francuskiej.


Zapraszamy do współpracy!