Fundację Archeolodzy.org tworzy zespół specjalistów z dziedziny archeologii i antropologii fizycznej, wykorzystujących w swojej pracy interdyscyplinarny warsztat, nowe zdobycze technologiczne, a także biegle posługujący się tradycyjnymi umiejętnościami.

Wiodącą ideą fundacji są prace badawczo-rozwojowe, prowadzone w interdyscyplinarnym duchu, a także wypracowanie modelu badań oraz ochrony dziedzictwa archeologicznego wykraczających poza horyzonty współcześnie dominującej teorii i metody.

Fundacja prowadzi także działalność badawczo-rozwojową realizując projekty autorskie lub biorąc udział w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Motorem do tych działań jest próba uczestnictwa w dynamicznym rozwoju myśli i metodyki archeologicznej, dyktowanej przede wszystkim przez rozwój technik analitycznych. W naszym mniemaniu nie bez znaczenia jest próba adaptacji i weryfikacji nowej myśli teoretycznej, będącej kluczem do zrozumienia dawnych zjawisk.

Nie mniej ważnym obszarem działań Fundacji jest upowszechnianie postaw badawczych, podstaw metodycznych i teoretycznych, wśród zawodowych badaczy przeszłości. Fundacja prowadzi działalność doradczo-edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do przedstawicieli służb konserwatorskich, antropologów i archeologów, studentów i sympatyków na różnym poziomie zaawansowania.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, dostarczając usług z zakresu prospekcji archeologicznej i prac wykopaliskowych, wykonując analizy specjalistyczne, a w niebawem także działalność wydawniczą. Pozyskiwane środki, przeznaczane są na realizację myśli przewodniej Fundacji.