“Anthropology is the most humanistic of the sciences and the most scientific of the humanities.”

― Alfred Louis Kroeber

Badacze skupieni w Fundacji Archeolodzy.org specjalizują się w pozyskiwaniu informacji niezbędnych dla wszechstronnego wnioskowania archeologicznego, z różnych źródeł danych. Tego rodzaju kompleksowe podejście do prac badawczych, wymaga niekiedy zastosowania szeregu specjalistycznych metod, właściwych dla nauk ścisłych, których dostępność rośnie w ostatnich latach wraz z upowszechnieniem aparatury pomiarowej oraz rozwojem technik analitycznych. W ten sposób współczesna archeologia, zachowując swoje humanistyczne dziedzictwo w obszarze przedmiotu badań jakim jest przeszłość człowieka, wykracza jednocześnie poza te ramy w dziedzinie metodyki. Jest to ekscytujący proces.

Wieloaspektowe badania zagadnień archeologicznych wymagają dyscypliny, przede wszystkim w zakresie komunikacji pomiędzy zaangażowanymi w prace specjalistami z różnych dziedzin nauki. Kluczowe jest bowiem utrzymanie skupienia na głównym celu prac, jakim jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania archeologiczne i uniknięcie niebezpieczeństwa oderwania od studiowanej dawnej rzeczywistości i zagubienia właściwej perspektywy, w gąszczu pozyskanych informacji. Aby zapewnić ich właściwą użyteczność w interpretacji nieskończenie zróżnicowanych zachowań ludzkich, wyniki analiz dobrze jest umieścić w ramach koncepcji rozwoju społeczno-kulturowego, wywodzących się z nauk historycznych, etnografii, socjologii, historii sztuki czy filozofii.

W niniejszym dziale prezentujemy krótki przewodnik, którego celem jest wyjaśnienie zasad działania poszczególnych metod analitycznych i pomiarowych, wskazanie ich możliwości i ograniczeń, jak również celowości ich stosowania w archeologicznych procedurach badawczych.

  • Analizy statystyczne – czyli archeologia i liczby, o tym, że statystyka to nie tylko wykresy kołowe.
  • Analizy zabytków kamiennych – o rekonstrukcji technik czy analizie śladów i ogólnym potencjale badawczym drzemiącym w tej szczególnej kategorii źródeł – dla wielu okresów dziejów niemal jedynej.
  • Geoarcheologia – o gruncie rzeczy, czyli o tym, w jaki sposób pozyskiwać informacje z gleb i sedymentów.
  • Prospekcja nieinwazyjna – o metodach teledetekcyjnych i geofizycznych, czyli o tym, czego możemy się dowiedzieć zanim wbijemy szpadel.

Zestawienie to będzie sukcesywnie uzupełniane, więc zaglądajcie do tego działu regularnie. Już niebawem: analizy antropologiczne i metody dokumentacyjne.